Konferenciją prisimenant

Balandžio 20 dieną, Kaune, prie viešbučio „Park Inn“, jau nuo pat ryto galėjai pajusti nekasdienį žmonių šurmulį. Užėjęs vidun nebūtum apsirikęs – ten vyko Lietuvos kineziterapeutų konferencija „Aktualūs kineziterapijos klausimai“. Tik užlipus į antrąjį aukštą, kineziterapeutus pasitiko registracijos procedūra – reikia pažymėti, jog viskas vyko tikrai sklandžiai, turint omeny, jog mūsų, kineziterapeutų, susirinko per tris šimtus! Koridoriuose prie salės buvo galima įsigyti profesinės literatūros, susipažinti su naujais reabilitacijos metodais ir priemonėmis, pabendrauti su kai kuriais knygų autoriais, o pertraukėlių metu užkąsti sausainių su arbata.

Konferenciją pradėjo LKTD prezidentė Gražina Krutulytė, pasveikindama gausų susirinkusių specialistų būrį. Savaime suprantama, konferencijoje dalyvavo visa LKTD valdyba. Po prezidentės žodžio, pranešimus skaitė prof. A. Juocevičius, prof. A. Skurvydas, prof. A. Kriščiūnas, svečias iš Lenkijos prof. J. Ščegelniak bei kiti konferencijos lektoriai.

Šiame straipsnyje nerašysiu schematiškos konferencijos eigos, ar įdomių pranešimų autorių akcentuotų minčių. Kaip sakė mano kolegos, LKTD tinklalapio administratoriai – netolimoje ateityje kiekvienas LKTD narys galės prisijungti prie internetinio puslapio ir pristatymų medžiagą peržiūrėti pats. Na, o kas konferencijoje nebuvo – teks iš kolegų susidaryti konferencijos vaizdą.

Norėčiau trumpai išsakyti savo nuomonę (ką gali padaryti kiekvienas LKTD narys) dėl konferencijos metu vykusių balsavimų aktualiais draugijai klausimais. Pats sėdėjau salės viduryje, buvau pasipiktinusių, pajuokiančių ar nustebusių šnabždėjimų epicentre – todėl susidariau bendrą ir įvairiapusę nuomonę iš žmonių, sėdinčių salėje. Kadangi teko girdėti ir LKTD valdybos nuomonę, susidariau ir bendrą vaizdą iš kitos – organizatorių, rengėjų pusės.

Mūsų organizacija yra pakankamai jauna – ir tai yra gerai, nes iniciatyvumas neišblėsęs, matomos sritys, kuriose reikia ir norima tobulėti. Aš tikiuosi, kad su laiku LKTD neliks atskyrio tarp tų, sėdinčių salėj, ir tų, kurie stengiasi, kad būtų ant ko atsisėsti toje salėje. Kitaip sakant, kalbant apie finansinius ar organizacinius aspektus, turbūt mažai kas iš salės žinojo, kiek kainuoja salės tokiems renginiams nuoma. O kainuoja ji apie 5 tūkst. litų. Tad žinant sąnaudas tokiems  renginiams kainą, galbūt pakeltas metinis mokestis nebeatrodys toks didelis. O juk būtų šaunu, jei taip susitikti galėtume dažniau nei kartą per metus, ar ne? Mažai kas susimąsto, kad organizuojant tokius renginius, organizatoriai skiria savo asmeninį laiką, pinigus, kitus išteklius. LKTD renginiai nėra tik naudingi pranešimai ir įdomūs žmonės. Tai – visiems matoma viršūnė. Visas pagrindas vykdomas dar iki renginio, tik, deja, ne visi sugeba tai įvertinti.

Savaime suprantama, draugijos nariai turi būti informuojami bei supažindinami su draugijos virtuve – juk iš visų draugijos narių ir yra išlaikoma LKTD. Manau, toliau organizuojant draugijos susirinkimus, renginių kokybė tik gėrės – nariams bus aiškiau, kas vyksta, už ką balsuojama. Juk dauguma ten, į Kauną, atvyko pirmą kartą. Tad nereikėtų labai piktintis, jei dar lieka neaiškumų dėl pačios draugijos, jos veiklos, o organizatoriai, tikiu, stengsis dar išsamiau ir aiškiau išdėstyti draugijos aktualijas tiek naujiems, tiek seniems nariams. Iš kitos pusės, juk nekartosi tų pačių dalykų kiekvienam salėje sėdinčiam naujam žmogui. Todėl šiam tikslui labai pasitarnaus ir mūsų draugijos kuriamas ir tobulinamas tinklalapis – juk šiais laikais greitesnio būdo keistis informacija nei internetas – nėra. Beliks nepamiršti karts nuo karto ten apsilankyti, ir nemanau, kad tuomet nors vienas narys jausis kažko nežinąs ar nesuprantąs.

Lietuvių kalbos žodynas žodį „draugija“ apibūdina kaip žmonių susibūrimą, organizaciją, bendruomenę. O bendruomenės reikšmės ir svarbos mūsų specialybės žmonėms, manau, aiškinti tikrai nereikia. Bendruomenė jau yra, beliko apgludinti kampus ir viską sutvirtinti – tuomet galėsim daugiau sąnaudų skirti ne vidinių neaiškumų sprendimams, o tiesioginiam bendruomenės tikslui – daryti savo ir kitų žmonių gyvenimą gražesnį. Kaip J. V. Gėtė yra pasakęs – „Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla.“

Tad dalinkimės, kolegos, suartėkim, aukim ir stiprėkim.

Reporteris Juozas Kupčiūnas

Comments are closed.