Narystė

Informuojame, kad 2017 m. sausio mėnesį. bus atnaujinamas LKTD narių sąrašas. Pagal draugijos įstatus, nario mokestis mokamas už einamuosius metus sausio – kovo mėnesiais. Visi, kurie nesusimokėjo nario mokesčio už 2016 m. ir laiku nesumokės už 2017 m., bus šalinami iš draugijos narių.

Comments are closed.