Monthly Archives: gegužės 2017

Svarbu

Šiandien įteiktas Lietuvos kineziterapeutų draugijos  kreipimasis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrei Gerb. Jurgitai Petrauskienei.

Pateikiame sutrumpintą kreipimosi tekstą –

„Lietuvos Kineziterapeutų draugija labai susirūpinusi ir visiškai nepritaria sprendimui panaikinti studijų krypties šaką kineziterapiją ir vertina tai kaip grėsmę profesijos identitetui.

Kineziterapija yra savarankiška, Europos sąjungos reguliuojama profesija. Siekiant išsaugoti profesijos prestižą ir sustiprinti jos žinomumą, kreipiamės į Jus ir prašome apsvarstyti galimybes pakeisti studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą. Siūlome papildyti Sveikatos mokslų (G) studijų krypties grupę savarankiška studijų kryptimi Kineziterapija, su teise aukštosioms mokykloms išduodant diplomus, kvalifikacinius laipsnius įvardinti atitinkamai – Kineziterapijos profesinis bakalauras, Kineziterapijos bakalauras, Kineziterapijos magistras“

Štai naujasis studijų krypčių ir krypčių grupių klasifikatorius.

Jame nebeliko studijų krypties šakos – kineziterapija. Toks sprendimas nebuvo derintas nei su aukštosiomis mokyklomis, nei su profesinėmis organizacijomis, todėl ir kreipėmės į švietimo ir mokslo ministre, išreikšdami savo nepritarimą ir susirūpinimą.

 

ENPHE konferencija

Kiekvieną kartą dalyvaujant Enphe ( European Network of Physioterapy education) seminaruose ir konferencijose apima toks pat geras jaumas, kuomet nepaisant daugybės biurokratinių barjerų, skeptikų komentarų, Europos šalių atstovai renkasi vieninteliam ir bendram tikslui – kineziterapijos specialybės gerovei konkrečioje šalyje.
Palaikymo suteikia dalyvių entuziazmas ir nuoseklus darbas.
Šį kartą teko dalyvauti darbo grupėje „Profesiniai klausimai“, kur Wcpt iniciatyva vyko diskusija apie tiesioginį paciento siuntimą kineziterapeutui.

Pristatoma įvairių šalių teigiama ir, deja, neigiama patirtis.
Tokiose šalyse kaip UK, Nyderlandai, Islandija, Airija, Lenkija, tiesioginis paciento siuntimas kineziterapeutui jau veikia ir šios šalys pateikė savo gerąją patirtį. Suomija, baigia šį procesą ir netrukus galės džiaugtis rezultatais.
Kitos gi šalys, su jomis ir Lietuva, stengsis eiti tuo pačiu keliu.
Lietuvos kineziterapeutų draugija kreipėsi į Wcpt Eu – region ir sulaukė atsakymo, kad visakeriopa pagalba šiuo klausimu  bus suteikta.
Todėl iki rugsėjo mėnesio konferencijos turime daug padaryti, kad sulaukus garbingų svečiu pasiektume savo tikslų.
Aišku viena – tikrai nepavyksta  tam, kas nieko nedaro…

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos atstovės:

Dr. Ieva Jamontaitė VU
Asistentė Aistė Vainiūtė VU
Doc. Inesa Rimdeikienė LSMU
Doc. Vilna Dudonienė LSU