ENPHE konferencija

Kiekvieną kartą dalyvaujant Enphe ( European Network of Physioterapy education) seminaruose ir konferencijose apima toks pat geras jaumas, kuomet nepaisant daugybės biurokratinių barjerų, skeptikų komentarų, Europos šalių atstovai renkasi vieninteliam ir bendram tikslui – kineziterapijos specialybės gerovei konkrečioje šalyje.
Palaikymo suteikia dalyvių entuziazmas ir nuoseklus darbas.
Šį kartą teko dalyvauti darbo grupėje „Profesiniai klausimai“, kur Wcpt iniciatyva vyko diskusija apie tiesioginį paciento siuntimą kineziterapeutui.

Pristatoma įvairių šalių teigiama ir, deja, neigiama patirtis.
Tokiose šalyse kaip UK, Nyderlandai, Islandija, Airija, Lenkija, tiesioginis paciento siuntimas kineziterapeutui jau veikia ir šios šalys pateikė savo gerąją patirtį. Suomija, baigia šį procesą ir netrukus galės džiaugtis rezultatais.
Kitos gi šalys, su jomis ir Lietuva, stengsis eiti tuo pačiu keliu.
Lietuvos kineziterapeutų draugija kreipėsi į Wcpt Eu – region ir sulaukė atsakymo, kad visakeriopa pagalba šiuo klausimu  bus suteikta.
Todėl iki rugsėjo mėnesio konferencijos turime daug padaryti, kad sulaukus garbingų svečiu pasiektume savo tikslų.
Aišku viena – tikrai nepavyksta  tam, kas nieko nedaro…

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos atstovės:

Dr. Ieva Jamontaitė VU
Asistentė Aistė Vainiūtė VU
Doc. Inesa Rimdeikienė LSMU
Doc. Vilna Dudonienė LSU

 

 

 

 

Comments are closed.