Svarbu

Šiandien įteiktas Lietuvos kineziterapeutų draugijos  kreipimasis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrei Gerb. Jurgitai Petrauskienei.

Pateikiame sutrumpintą kreipimosi tekstą –

„Lietuvos Kineziterapeutų draugija labai susirūpinusi ir visiškai nepritaria sprendimui panaikinti studijų krypties šaką kineziterapiją ir vertina tai kaip grėsmę profesijos identitetui.

Kineziterapija yra savarankiška, Europos sąjungos reguliuojama profesija. Siekiant išsaugoti profesijos prestižą ir sustiprinti jos žinomumą, kreipiamės į Jus ir prašome apsvarstyti galimybes pakeisti studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą. Siūlome papildyti Sveikatos mokslų (G) studijų krypties grupę savarankiška studijų kryptimi Kineziterapija, su teise aukštosioms mokykloms išduodant diplomus, kvalifikacinius laipsnius įvardinti atitinkamai – Kineziterapijos profesinis bakalauras, Kineziterapijos bakalauras, Kineziterapijos magistras“

Štai naujasis studijų krypčių ir krypčių grupių klasifikatorius.

Jame nebeliko studijų krypties šakos – kineziterapija. Toks sprendimas nebuvo derintas nei su aukštosiomis mokyklomis, nei su profesinėmis organizacijomis, todėl ir kreipėmės į švietimo ir mokslo ministre, išreikšdami savo nepritarimą ir susirūpinimą.

 

Comments are closed.