Author Archives: admin

Rekomendacijos reabilitacijos įstaigoms COVID-19 pandemijos metu

Dalinamės Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis rekomendacijomis reabilitacijos įstaigoms COVID-19 padnemijos metu.

 

Visas dokumentas (spausti čia)

Dalinamės WCPT pateikta informacija esant Covid19 epidemijai.

Dalinamės WCPT pateikta informacija esant Covid19 epidemijai.
 
Practice-based resources
 
We have endorsed and shared clinical guidelines for Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting. These guidelines have been produced by an international team of expert researchers and clinicians in the intensive care and acute cardiorespiratory fields.

Visas dokumentas (spausti čia)

SAM informacija karantino laikotarpiu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE

Svarbu reabilitacijos pacientams:

1.2.4. Medicininės reabilitacijos paslaugos pacientams, kurie dar nėra hospitalizuoti įstaigoje, atidedamos, o kurie hospitalizuoti – atšaukiamos, išskyrus tuos atvejus, kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą. Karantino laikotarpiu teikiamos:

1.2.4.1. vaikams – visų profilių medicininės reabilitacijos Reabilitacija II ir Reabilitacija III paslaugos;

1.2.4.2. suaugusiesiems pacientams, sergantiems judamojo atramos aparato ir nervų sistemos ligomis – medicininės reabilitacijos Reabilitacija II ir Reabilitacija III paslaugos.

Visas dokumentas (spausti čia)

 

 

Naujienos

Mieli kolegos,

 

Lietuvos kineziterapeutų draugija, tai organizacija vienijanti kineziterapeutus, kuriems ne vis tiek kokioje situacijoje šiandien yra mūsų profesija.

Tai organizacija, atstovaujanti kineziterapeutų profesinius interesus, organizuojanti profesinio tobulėjimo renginius, plėtojanti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, bendradarbiaujanti su sveikatos priežiūros tarnybomis, valstybinėmis institucijomis ir kt.

Drąsiai galime džiaugtis  nuveiktais darbais:

Spaudo numerio suteikimas Kineziterapeutams.

Atnaujinta Medicinos Norma  Kineziterapeutas, kurioje išplėtėme kineziterapeuto kompetencijas.

Suteikta teisė atlikti masažą.

Kineziterapeutas įtrauktas į šeimos gydytojo komandą.

Inicijavome  kineziterapeutų licencijavimą, kuris netrukus prasidės.

Kreipėmės į Sveikatos apsaugos bei Švietimo, mokslo, ir sporto ministerijas dėl valstybės finansuojamų vietų, studijų krepšelių atskyrimo kineziterapijos studijoms nuo medicinos ir odontologijos studijų.

Kineziterapeutų draugijos valdybos nariai yra įtraukti į LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-285 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 11 straipsnio ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ darbo grupę.

Draugijos valdybos nariai yra įtraukti į Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komitetą.

 

Dirbame ir dirbsime mūsų profesijos identiteto labui.

Artimiausias darbas – parengti kineziterapijos procedūros aprašą.

Mieli kolegos, kviečiame prisijunti prie mūsų, tik mes patys, visi  kartu  galime ir turime rūpintis savo profesijos identitetu.

Tapk draugijos nariu:

http://www.lktd.lt/category/naryste/

Lietuvos kineziterapeutų draugijos valdyba.

 

Kviečiame sudalyvauti tyrime

Lietuvos kineziterapeutų draugija, būdama socialiai atsakinga organizacija, kviečia kolegas užpildyti anketą ir taip padėti atlikti didelės apimties tyrimą Lietuvoje, kurio tikslas
 
išanalizuoti negalią turinčių žmonių situaciją nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje.
 
Tikimės Jūsų supratimo ir dėkojame už bendradarbiavimą.
 
 
https://forms.gle/iQdDfRgWbD5MJhzk7

„ĮSISĄMONINIMU (MINDFULNESS) GRĮSTOS KOGNITYVINĖS IR ELGESIO TERAPIJOS PAGRINDAI“ (LSMU Neuromokslų institutas)

Renkamas naujas podiplominių studijų kursas

ĮSISĄMONINIMU (MINDFULNESS) GRĮSTOS KOGNITYVINĖS IR ELGESIO TERAPIJOS PAGRINDAI“ (LSMU Neuromokslų institutas)

Podiplominės studijos skirtos supažindinti su naujomis moksliniais įrodymais grįstomis kognityvinės ir elgesio terapijos kryptimis: Įsisąmoninimu pagrįstos kognityvinės terapijos ir Įsisąmoninimu pagrįsto streso valdymo principais bei praktinio taikymo galimybėmis. Kurso dalyviai bus supažindinti ir su kitomis įsisąmoninimu grįstos psichologijos pritaikymo sritimis – pedagoginėje psichologijoje ir darbe su vaikais, valgymo sutrikimų gydyme, esant piktnaudžiavimui alkoholiu/cheminėmis medžiagomis, dirbant su organizacijomis ir t.t.

Mokytis gali: psichologai, psichoterapeutai, slaugytojai, ergoterapeutai bei kineziterapeutai gydytojai-psichiatrai, vaikų ir paauglių psichiatrai, šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, gydytojai neurologai, vaikų ir paauglių neurologai.

Studijų trukmė – 1 metai arba 10 blokų po dvi auditorines mokymų dienas (po 8 ak. val. per dieną, 160 val. per metus). Mokymai vyks kartą per mėnesį savaitgaliais Vilniuje ir Kaune (užsiėmimų skaičius kiekviename mieste priklauso nuo kursantų pasiskirstymo pagal regionus).

Mokymų vadovas: dr. Julius Neverauskas.

Pirmasis mokymosi blokas – 2020 vasario 1-2 dienomis (Vilniuje).

Baigusieji kursą gaus LSMU Podiplominių studijų kurso baigimo pažymėjimą (160 val.).

Baigusieji studijas galės specialia tvarka tapti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos (LĮGPA) patvirtintais Įsisąmoninimu (mindfulness) grįsto streso valdymo ir Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės terapijos mokytojais-instruktoriais. Plačiau apie tai www.mindfulness.lt.

Mokymų kaina už visas studijas  – 832 eurai. Galima mokėti ir dalimis, t.y. 4 kartus po 208 eurų.

Norintieji dalyvauti studijose kviečiami užpildyti šią anketą https://forms.gle/ZQD5LT71NuXTh1nr5

arba registruotis el.paštu info@psichoterapija.info iki  2020 sausio 13 d.

Gavęs patvirtinimą dėl studijų kursantas turės užsiregistruoti studijų programoje www.medas.lt ir iki 2020 m. sausio 13 d. pervesti stojamąjį mokestį už studijas 32 Eur į sutartyje su kursantu nurodytą sąskaitą.

Papildoma informacija telefonais +370 616 53444, +370 602 50142.

Informacija apie visus mūsų mokymus taip pat skelbiama svetainėje www.psichoterapija.info, facebook‘e – Kognityvinė elgesio terapija ir MindfulnessLT, bloge – Mąstyk ir veik.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA APIE STUDIJAS

Šiuo metu Kognityvinė ir elgesio terapija tapo visuotinai pripažinta ir daugumoje valstybių vyraujančia  ir viena iš nedaugelio įrodymais pagrįsta psichoterapijos forma. Jos naujosios metodikos, Įsisąmoninimu (angl. mindfulness) pagrįstos intervencijos yra vieni sparčiausiai pasaulyje populiarėjančių psichologinės pagalbos metodų, priskiriamos naujausios (vadinamosios trečiosios vystymosi bangos) kognityvinės ir elgesio terapijos kryptims. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad įsisąmoninimu pagrįstos intervencijos sėkmingai taikomos ne tik mažinant stresą ir lėtinį skausmą, bet ir pasikartojančios depresijos, nerimo sutrikimų, priklausomybių, valgymo ir asmenybės sutrikimų, netgi psichozių gydymui. Per pastaruosius dešimt metų milžinišku greičiu augo mokslinių publikacijų šia tema skaičius pripažintuose moksliniuose žurnaluose:  per 2001 metus jų paskelbta vos 13, per 2007 m. – 85, 2010 m. – 300, o 2014 – 567. Vien iki 2015 metų spalio mėnesio Pubmed duomenų bazėje randama 670 mokslinių publikacijų. Įsisąmoninimu pagrįstos intervencijos klinikinėje praktikoje jau įsitvirtino tokiose šalyse kaip JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, Italija, Skandinavijos valstybės, Kanada, Australija ir kt.

Studijų metu kurso dalyviai gaus visą svarbiausią teorinę medžiagą apie įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos principus, taikymo galimybes, efektyvumą ir naujausių tyrimų duomenis. Taip pat bus praktiškai mokoma svarbiausių įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijų, bei bus praktiškai nagrinėjami šių intervencijų taikymo įvairių sutrikimų atvejais aspektai.

Studijuodami šiame kurse jūs:

 • Sužinosite, kas yra įsisąmoninimu (mindfulness) grįsti terapijos metodai ir kaip jie veikia.
 • Susipažinsite su moksliniais įrodymais, pagrindžiančiais šių metodų efektyvumą.
 • Įgysite žinių ir praktinių įgūdžių, kaip įsisąmoninimu grįstos intervencijos gali būti taikomos:
  • medicinoje (gydant nerimo ir depresijos sutrikimus, piktnaudžiavimus ir priklausomybes, asmenybės sutrikimus ir somatines ligas),
  • psichologijoje (didinant atsparumą stresui ir išvengiant jo pasekmių, gerinant prisitaikymą prie sudėtingų psichologinių ir socialinių situacijų bei sprendžiant problemas ir tvarkantis su iššūkiais, taip pat didinant kūrybingumą),
  • organizacijose (didinant darbo našumą, kokybę, pasitenkinimą darbe),
  • pedagoginės psichologijos veikloje (didinant mokymo ir mokymosi efektyvumą).
 • Praktiškai išmoksite technikų, sudarančių įsisąmoninimo (mindfulness) metodo pagrindus.
 • Gausite praktines rekomendacijas, patarimus ir atsakymus į iškilusius klausimus.

Tai yra universitetinis kursas, suteikiantis išsamias teorines žinias ir praktinius įgūdžius, tačiau nesuteikiantis formalios instruktoriaus kvalifikacijos.

Baigusieji šias studijas galės specialia tvarka tapti LĮGPA (www.mindfulness.lt) patvirtintais Įsisąmoninimu (mindfulness) grįsto streso valdymo (Mindfulnes based stress reduction, MBSR) ir Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės terapijos (Mindfulness based cognitive therapy, MBCT) mokytojais-instruktoriais. Baigusiems universitetines studijas siekiant tapti MBSR/MBCT mokytojais-instruktoriais reikės:

 1. ne trumpiau nei 1 metus laiko būti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos nariu (juo galima tapti jau dabar);
 2. papildomai baigti 8 dienų mokymus (2 blokai po 3 dienas ir vienas 2 dienų blokas);
 3. pademonstruoti praktinius įgūdžius pravedant grupinius užsiėmimus ir apibendrinant savo praktinę patirtį raštu;
 4. savo žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje.

Norinčiuosius tapti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos nariais kviečiame rašyti el.paštu info@psichoterapija.info arba skambinti tel. +370 616 53 444 (Gailutė Siucilienė) ir pateikti prašymą Asociacijos valdybai. Stojimo į asociaciją mokestis – 19 eurų, metinis mokestis – 19 eurų.

Kviečiame į seminarus

Mieli kolegos,

kviečiame dalyvauti seminaruose:

„Korekcinių pratimų parinkimo ir skyrimo strategija. Funkcinis judesių vertinimas (FMS), I lygis“

Detalesnė info (spausti čia) 

„Korekcinių pratimų parinkimo ir skyrimo strategija. Funkcinis judesių vertinimas (FMS), II dalis“

Detalesnė info (spausti čia)

Juosmeninės stuburo dalies ir klubo judesių sutrikimų sindromai

APIE KURSĄ

Juosmeninės stuburo dalies bei klubo sąnario judesių sąveika yra labai svarbi kineziterapijoje dėl dviejų priežasčių. Pirma priežastis – dėl poreikio nustatyti, ar klubo srities skausmas kyla dėl juosmeninės stuburo dalies, dėl klubo ar abiejų. Antroji – dėl kinetinės grandinės grandžių sąveikos svarbos ištyrimui ir kineziterapijai. Kai klubo sąnario judesys pakinta arba tampa ribotas – juosmens – dubens sritis kompensuoja šį pokytį.

Šiame kurse bus aptarti juosmeninės stuburo dalies ir klubo sąnario judesių sutrikimų sindromai. Bus aptariamos judesių sutrikimų sindromų sąsajos su aktyviomis ir pasyviomis raumenų charakteristikomis ir klubų sąnarių struktūriniais pokyčiais. Bus aptariami klinikiniai ir laboratoriniai nugaros ir klubų sąveikos įrodymai. Pateikta medžiaga padės suprasti, kaip skausmo modelio identifikavimas ir ištyrimas, apimantis sutrikusio judesio korekciją, gali padėti nustatyti skausmo šaltinį.

Teoriją papildys praktinės demonstracijos, klinikinių atvejų pavyzdžiai, o prakinių pratybų metu bus įgyjami praktiniai ištyrimo ir gydymo įgūdžiai.

Kursus sudaro teorinė (su praktinėmis demonstracijomis) ir praktinė dalys. Klausytojai gali dalyvauti tik teorinėje kursų dalyje arba teorinėje ir praktinėje dalyje.

KURSAI REGISTRUOTI METAS SISTEMOJE.

BAIGĘS ŠĮ KURSĄ DALYVIS TURĖTŲ:

 1. Apibūdinti judėjimo sistemą ir veiksnius, lemiančius skausmo sindromo vystymąsi.
 2. Suvokti santykinio lankstumo ir santykinio standumo sampratą bei sąnario judėjimo tam tikra kryptimi tendenciją.
 3. Suprasti juosmeninės stuburo dalies judesių sutrikimų sindromus.
 4. Suprasti klubo sąnario judesių sutrikimų sindromus.
 5. Apibūdinti juosmeninės stuburo dalies judesių sutrikimų sindromų ištyrimą ir kineziterapiją.
 6. Apibūdinti klubo sąnario judesių sutrikimų sindromų ištyrimą ir kineziterapiją.
 7. Suprasti juosmeninės stuburo dalies ir klubo sąnario sąveiką, kurią lemia raumeniniai ir struktūriniai veiksniai.
 8. Žinoti stuburo ir klubo sąnario sąveikos įrodymus.

APIE LEKTORĘ

Dr. Sahrmann yra Vašingtono medicinos universiteto (St. Louis, Misūris) kineziterapijos, neurologijos, ląstelių biologijos ir fiziologijos profesorė emeritė. Vašingtono universitete įgijo kineziterapijos bakalauro laipsnį, baigė neurobiologijos magistro ir doktorantūros studijas. Ji yra CatherineWorthinghamFellow Amerikos kineziterapijos asociacijos narė, yra gavusi apdovanojimus iš Marion Williams Research asociacijos, TheLucyBlairservice, KendallPractice, taip pat John H.P MaleyLecture ir Mary McMillanLecture apdovanojimus. Dr. Sahrmann yra gavusi Vašingtono universiteto garbės fakulteto apdovanojimą, apdvonojimą už klinikę praktiką bei Indianapolio universiteto garbės daktaro laipsnį. Yra buvusi Amerikos kineziterapijos asociacijos valdybos narė. Taip pat yra daugybės nacionalinių ir tarptautinių pranešimų autorė, buvo pagrindinė pranešėja pasaulio kineziterapijos konfederacijoje ir Europos, Australijos, Naujosios Zelandijos, Japonijos, Singapūro ir Kanados kongresuose.

Dr. Sahrmann mokslinių tyrimų ineteresai yra judesių sindromų klasifikavimo schemų kūrimas ir mokslinis pagrindimas, bei pratimais grįstų inetervencijų šiems sutrikimams gydyti sudarymas. Jos knygos „Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes“ ir „Movement system impairment syndromes of the cervical and thoracic spine and the extremities“ yra plačiai žinomos, čia aprašomi minėti sindromai bei jų gydymo būdai.

 

Daugiau informacijos ir REGISTRACIJA į kursus: www.motusvita.lt

LKTD konferencija Skirta pasaulinei Kineziterapijos dienai paminėti

 

 

9:30-10:00    Dalyvių registracija. D. Valatkienė, dr. M.Žukauskienė

10:00-10:10   Sveikinimo žodis. LKTD prezidentė doc. dr. I. Rimdeikienė.

10:10-12:00     Įvadas į tarptautinę funkcionavimo negalumo ir sveikatos klasifikacija (TFK),  dr. L. Būtėnaitė VUL Santaros klinikos.

12:00-13:00   Psichologiniai skausmo aspektai kineziterapijoje. V. Grigaliūnienė.

13:00-13:30     Kavos pertrauka

13:30-14:30   Kritinės būklės pacientų kineziterapija.  Naujovės ir iššūkiai kineziterapeutams. Gosselink, Liuveno universitetinė ligoninė.

14:30-14:50     Dubens dugno  disfunkcija ir  gydymas. Maciej Pavlovski. Meden Inmed atstovas.

14:0-15:30 Diskusija.  A. Cirtautas,  dr. I. Jamontaitė

 Konferencija vyks: 2019-09-06 d. viešbutis Europa Royale Kaunas

Adresas: Miško g. 11, Kaunas 

Konferencijos dalyvio mokestis iki 2019-09-01

LKTD tikriesiems nariams – 30 Eur.

LKTD nariams studentams – 10 Eur.

Kitiems konferencijos dalyviams – 45 Eur.

Konferencijos dalyvio mokestis vėliau nei 2019-09-01 ir konferencijos dieną visiems dalyviams – 50 EUR.

Bus išduodami 4 val. trukmės Lietuvos kineziterapeutų draugijos ir SAM pažymėjimai. (pripažįstami Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM.)

Konferencijos dalyvio mokestį prašome pervesti į Lietuvos kineziterapeutų draugijos sąskaitą:

Rekvizitai:

Lietuvos kineziterapeutų draugija

Banko sąskaita: LT 387300010002244049

Įmonės kodas: 191916623

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.

Atliekant pavedimą būtina nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir mokėjimo paskirtį LKTD konferencija.

Informacija apie lektorius:

1. Dr.  Lina BŪTĖNAITĖ – VšĮ VUL Santaros klinikų FMR gydytoja. VU Medicinos fakulteto lektorė. Stažavosi Milano Karlo Besta neurologijos institute TFK (tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija) taikymo bei diegimo į praktiką klausimais.

  2. dr.Viktorija GRIGALIŪNIENĖ – biomedicinos mokslų daktarė, sertifikuota Europos klinikinė, sveikatos psichologė. LSMU lektorė, turinti 30 metų dėstymo ir klinikinio darbo stažą.

3.Rik GOSSELINK – reabilitacijos mokslų profesorius, Universitetinė Liuveno ligoninė, Judėjimo ir reabilitacijos mokslų fakultetas, reabilitacijos mokslų katedra. 1979 įgijo kineziterapijos bakalauro laipsnį Roterdame, 1993 m. – daktaro laipsnį Amsterdame (Olandija). Išspausdino daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių recenzuojamuose žurnaluose ir yra daugiau kaip 50 knygų bendraautorius.

Kviečiame

Mieli kolegos iki registracijos pabaigos į LKTD konferenciją „Šiuolaikinis požiūris į nervų-raumenų sistemos ligų kineziterapiją“ kuri vyks š.m. gegužės 16d. liko visai nedaug.

Puiki proga išgirsti žymią lektorę iš UK  ir Lietuvos kolegų patirtį. Visa informacija ir įspūdinga Marion Main CV.

Marion Main

Consultant Physiotherapist in Paediatric Neuromuscular Disorders.

 

Marion studied Physiotherapy in Newcastle, now 40 years ago, and after working in a general post in London spent 18 months working in spinal injuries. She left there to work as a physiotherapist abroad.  It was at this time she felt she lacked paediatric experience and returned to redress that.

Since 1982 she has worked almost exclusively in paediatrics,

She became head of the Paediatric Physiotherapy Service at Hammersmith Hospital and Dubowitz Neuromuscular Service in 1989 30 years ago. At the beginning there was a general and neonatal caseload as well as neuromuscular. The service is the largest neuromuscular service in the country seeing over 2000 children per year and one of the largest in Europe.  The whole muscle team moved to Great Ormond Street Hospital for Children in 2008.

The unit sees children from babies to 18, and includes all conditions that come under the neuromuscular “umbrella”; including limb girdle muscular dystrophies, of which Duchenne Muscular Dystrophy is the largest group, congenital muscular dystrophy and myopathy, neurogenic conditions including Spinal Muscular Atrophy and arthrogryposis and a very large cohort of peripheral neuropathies (CMT). The hospital now regularly sees a cohort of over 30 infants and children with SMA 1.

Marion teaches at home and abroad and is part of several studies into clinical management of children with muscle disease. She has been contributor to many publications and has been involved in writing standards of care for SMA, Congenital Myopathy and Congenital Muscular Dystrophy. She has travelled extensively with her work including some time in India and does regular clinics in Greece.

With a friend who is a 6th Dan black belt, she set up Karate workshops for children with disabilities.

Marion has a Master’s Degree in Designing Equipment for Disability working closely with companies that make children’s toys and equipment, and has a special interest in orthotics.