Monthly Archives: vasario 2012

Akreditavimo tvarka

1) Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM

2) Prašymas suteikti numerį sveikatos specialisto spaudui 

3) Spaudo numerį jau gavę kineziterapeutai 

Kineziterapija

Kineziterapija (gr. Kinesis – judėjimas, terapija – gydymas) –  gydymas, turintis apibrėžtą teorinį ir praktinį pagrindą bei platų klinikinį pritaikymą, ligų ir traumų prevencija, sveikos gyvensenos skatinimas ir mokymas, siekiant vystyti, palaikyti ir (ar) atkurti optimalias judėjimo ar kitas funkcines galimybes, kai judėjimas ar kitos funkcijos yra pažeistos dėl amžiaus, traumos, ligos ar aplinkos veiksnių.

Kineziterapinė diagnozė – esamų ar galimų judėjimo funkcijos sutrikimų, funkcinių ribojimų ir (ar) negalios įvardijimas. Kineziterapinė diagnozė padeda kineziterapeutui numatyti prognozę ir sudaryti individualią kineziterapijos programą pacientui.

Kineziterapeuto  praktika – teisės aktų reglamentuota kineziterapeuto pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama asmens sveikatos priežiūra.

Kineziterapija :dinamiška profesija turinti apibrėžtą teorinį ir praktinį pagrindą, platų klinikinį pritaikymą siekiant vystyti, palaikyti arba atkurti  optimalias judėjimo ar kitas funkcines galimybes, kai judėjimas ar kitos funkcijos yra pažeistos dėl amžiaus, traumos, ligos ar aplinkos veiksnių

Kineziterapeutas :

  1. Nustato, gydo ir/ar kompensuoja judesių sutrikimą ir didina fizinį bei funkcinį pajėgumą.
  2. Atgauna (grąžina), pa(iš)laiko ir lavina ne tik optimalią fizinę funkciją, bet ir optimalų sveikatingumą, fizinį pajėgumą bei gyvenimo pilnatvę (kokybę).
  3. Padeda išvengti ligų , simptomų, pažeidimų progresavimo, funkcijos ribotumo ir negalumo, kurį gali sukelti ligos, sutrikimai, būklės ar su(pa)žeidimai.

Veiklos sferos:

  1. Teikia (gydymo) paslaugas asmenims, turintiems sutrikimų, funkcijos ribotumą, negalią arba sveikatos pokyčių dėl traumos ar ligos.
  2. Bendrauja ir bendradarbiauja su kitais profesionalais (gydytojais, slaugytojais, ergoterapeutais, logopedais).
  3. Nustato rizikos veiksnius ir elgseną, kurie apsunkina optimalų asmens funkcionavimą.
  4. Rūpinasi ligų profilaktika, sveikatina ir didina fizinį pajėgumą.
  5. Konsultuoja, moko, dalyvauja moksliniuose tyrimuose, administruoja (privati veikla).

“Kineziterapija yra tarptautiniu mastu pripažinta sveikatos priežiūros profesija, kuria gali užsiimti tiktai kompetentingi ir ten, kur to reikalauja  nacionaliniai įstatymai registruoti ar licencijuoti kineziterapeutai” (WCPT, 1995 m.)

Svarbūs įsakymai ir įstatymai kineziterapeutams

Lietuvos Respublikos įstatymai ir įsakymai:

1)  Lietuvos medicinos norma. Kineziterapeutas: teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

2) ĮSAKYMAS DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ (PADALINIŲ) VEIKLOS SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 

3) DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO

4) ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-120 „DĖL PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ BEI PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

5) DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS

Tarptautiniai įstatymai, įsakymai ir rekomendacijos:

1) Europos profesinė kortelė (EPC)

2) WCPT Policy resources 

3) WCPT Practice resources

4) WCPT Education resources

5) WCPT guideline for physical therapist professional entry level education 

Nuorodos:

1) Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2) Vilniaus Universitetas Medicinos fakultetas

3) Vilniaus Kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas

4) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

5) Lietuvos kūno kultūros akademija

6) Kauno kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas

7) Utenos kolegija 

8) Klaipėdos valstybinė kolegija