Daily Archives: vasario 18, 2016

Visuotinis susirinkimas

Mieli kolegos,
 
Kovo 18d. bus rengiamas visuotinis Lietuvos kineziterapeutų susirinkimas.
 
Konferencijos dienotvarkė:
14.00 – 14.10 Konferencijos atidarymas. SAM atstovė R.Biekšienė; Doc. I.Rimdeikienė
14.10 – 14. 20 Doc. I. Rimdeikienė, LKT Draugijos valdybos atliktų darbų pristatymas
14.20 – 14.50 SAM atstovės R.Biekšienės diskusija su konferencijos dalyviais
14.50 – 15. 20 R. Venskaitis, Naujų draugijos įstatų projekto pristatymas
15.20 – 15.40 D.Valatkienė ar /ir R.Kesminas, Kineziterapeutų etikos kodeksas
16.00 – 17.00 Valdybos rinkimai
 
Detalesnė informacija dėl konferencijos vietos bus išplatinta artimiausiu metu. Konferencija vyks Kaune.
 
Lietuvos kineziterapeutų draugijos valdyba