Daily Archives: sausio 16, 2017

Narystė

Informuojame, kad 2017 m. sausio mėnesį. bus atnaujinamas LKTD narių sąrašas. Pagal draugijos įstatus, nario mokestis mokamas už einamuosius metus sausio – kovo mėnesiais. Visi, kurie nesusimokėjo nario mokesčio už 2016 m. ir laiku nesumokės už 2017 m., bus šalinami iš draugijos narių.

Naujienos

Informacija (naujienos)

2017 m. sausio 3 d. įvyko LKTD valdybos posėdis, kuriame buvo aptariami:

  • 2017 m. numatomų konferencijų organizavimo klausimai (planuojamos konferencijos 2017 m. kovo 3 d. Birštone, Sanatorijoje „Eglė“, 2017 m. balandžio mėn. Vilniuje bendradarbiaujant su Vilniaus kolegija, 2017 m. rugsėjo mėn. tarptautinei kineziterapeutų dienai paminėti).
  • aktualūs einamieji klausimai, susiję su kineziterapeutų licencijavimu (siūloma, kad būtų licencijuojami tik LKTD nariai arba kineziterapeutai, pagal specialybę dirbantys ne mažiau kaip 2 metus); kineziterapeuto normos atnaujinimo poreikis.

 

Kviečiame draugijos narius aktyviai reikšti savo nuomonę visiems aktualiais klausimais.