Kvietimas dalyvauti projekte.

2022-02-01 – 2024-07-31 laikotarpiu, Šiaulių valstybinė kolegija, kartu su kitomis šešiomis aukštojo mokslo institucijomis iš keturių šalių (projekto koordinatorius – Pamukalės universitetas Turkijoje) pateikė „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projektą „Elektrinės stimuliacijos klinikinis raktas fizioterapijos ir reabilitacijos“ (angl. “Clinical Key for Electrical stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation” – CK4Stim). Pagrindinis projekto tikslas – remiantis mokslo grįsta praktika parengti mokymosi turinį apie elektrostimuliacijoje taikomus protokolus ir metodus, tokiu būdu tobulinant kienziterapeutų profesinius įgūdžius ir gerinant pacientams siūlomų paslaugų kokybę.

Projekte bus kviečiami dalyvauti kineziterapuetai, kurie nori sužinoti daugiau apie kienziterapueto darbe taikomos elektrostimuliacijos dažnius, sroves, parametrus ir elektrodų vietas esant įvairiems pacientų susirgimams. Numatoma, kad bus 5 moduliai: (1) sveikų ir denervuotų raumenų fiziologija; (2) elektrostimuliacijos metodams naudojamos srovės; (3) elektrostimuliacija sveikiems raumenims; (4) elektrostimuliacija deinervuotiems raumenims ir (5) elektrostimuliacija re-inervuotiems raumenims. Moduliai bus pateikti mokymosi platformose internete, o dalyvavimas – nemokamas.

Prašome, norinčių dalyvauti projekte, sekti informaciją.

Generalinis rėmėjas

Logo

Rėmėjai

slide 26 to 30 of 8