Mieli kolegos, dalinamės informacija dėl duomenų teikimo

Vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 45 straipsni 4¹ papunkčiu, kuris įsigalioja nuo 2023-01-01, asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo ESPBI IS veiklą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartį dėl naudojimosi ESPBI IS ir ESPBI IS pildyti elektroninius dokumentus bei teikti jų duomenis į ESPBI IS.

Šį klausimą sutiko pakomentuoti  SAM atstovė mūsų konferencijoje,  kuri vyks rugsėjo 9 d. Kaune.

LKTD valdyba

Generalinis rėmėjas

Logo

Rėmėjai

slide 26 to 30 of 8