Mieli kolegos, informacija dėl SAM atstovų pranešimo

Mieli kolegos, kaip ir sutarėm konferencijos metu, sulaukus klausimų dėl ESPBI IS naudojimo, juos peržiūrėjome, apibendrinome besikartojančius ir jau pateikėme SAM. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai rengia pranešimą. Kai tik jį turėsime, nedelsiant paskelbsime.

LKTD valdyba

Generalinis rėmėjas

Logo

Rėmėjai

slide 26 to 30 of 8