Lietuvos kineziterapeutų draugija

27+
Metai

Kompetencijos stoka kineziterapijos srityje, poreikis dalintis informacija ir žiniomis, organizuoti paskaitas, kurti teisinį kineziterapijos profesinį lauką, siekis užtikrinti kineziterapeutų kvalifikaciją bei profesionalumą paskatino Lietuvos kineziterapeutus burtis į organizaciją. 1995 m. gruodžio 14 d. VU ligoninėje ,,Santariškių klinikos” įvyko steigiamoji Lietuvos kineziterapeutų draugijos konferencija ir 1996 m. kovo 5 d. Įsakymu NR. 55-V Teisingumo ministerijoje įregistruota Lietuvos kineziterapeutų draugija.

1999 metais gegužės 21-23 dienomis vykusioje Generalinėje pasaulio kineziterapeutų konfederacijos (WCPT) asamblėjoje kartu su 16 kineziterapeutų draugijų iš kitų šalių Lietuvos kineziterapeutų draugija buvo oficialiai priimta į Pasaulio kineziterapeutų konfederacijos narius. 1999 m. LKTD pradėjo leisti žurnalą ,,Kineziterapija”.

Mūsų misija

Lietuvos kineziterapeutų draugija yra visuomeninė organizacija, vienijanti kineziterapeutus. Draugija sukurta bendriems narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.

Mūsų vizija

Siekiame vienyti Lietuvos kineziterapeutus ir atstovauti jų profesinius interesus.

Draugijos veiklos kryptys

Kompetencija

Kelti draugijos narių kvalifikaciją organizuojant seminarus, konferencijas, suvažiavimus ir kitus profesinius renginius. Organizuojama kasmetinė konferencija tarptautinei kineziterapeutų dienai paminėti. Drauge su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokymo įstaigomis organizuojamos konferencijos, bendradarbiaujant su užsienio partneriais organizuojami kursai bei seminarai kineziterapeutams.

Kokybės gerinimas

Skatinti šiuolaikinių kineziterapijos standartų diegimą ir taikymą Lietuvoje, teikti siūlymus dėl kineziterapijos paslaugų teikimo tvarkos ir kokybės reikalavimų. LKTD deleguoti nariai nuolat įtraukiami į įvairias įstatymų, įsakymų pakeitimų darbo grupes SAM bei kitose institucijose.

Mokslo vystymas

Skatinti kineziterapijos mokslo vystymą Lietuvoje, dalyvauti tarptautinėse mokslo programose.

Pasiekimų viešinimas

Skleisti kineziterapijos mokslo bei praktikos pasiekimus sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei.

Tarptautiškumas

Plėtoti ryšius su tarptautinėmis profesinėmis organizacijomis, dalinantis profesine patirtimi ir kineziterapijos mokslo pasiekimais. LKTD yra WCPT narė, EUCPT narė, dalyvauja metinėse Europos regiono bei Pasaulinėse asamblėjose, nuolat remiasi kitų šalių asociacijų patirtimi, tariasi bei bendradarbiauja su užsienio Kineziterapeutų asociacijomis bei partneriais.

Welcome to join the community

The Lithuanian Society of Physiotherapists invites you to collaborate in order to further promote the profession of physiotherapy and its tools.

Contacts

Generalinis rėmėjas

Logo