Susisiekite su mumis!

Bendrieji kontaktai

Laukiame Jūsų klausimų, stengsimės kuo greičiau į juos atsakyti.

Dėl bendradarbiavimo

Lietuvos kineziterapeutų
draugijos valdyba

Inesa Rimdeikienė

LKTD prezidentė, atsakinga už bendravimą su valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir visą draugijos veiklą.

Alma Cirtautas

Vice prezidentė

Dovilė Valatkienė

Valdybos narė, atsakinga už LKTD internetinį puslapį.

Ieva Eglė Jamontaitė

Valdybos narė, atsakinga už draugijos narystę, bendradarbiavimą su rėmėjais.

Brigita Zachovajevienė

Valdybos narė, atsakinga už renginių organizavimą.

Rolandas Kesminas

Valdybos narys, atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą

Milda Žukauskienė

Valdybos narė, atsakinga už renginių organizavimą.

Generalinis rėmėjas

Logo