Naudinga informacija
ir dokumentai

Dokumentai

Lietuvos kineziterapeutų draugijos įstatai, kineziterapeuto etikos kodeksas

Ištyrimo formos

Šios formos yra rekomenduojamo pobūdžio, neprivalomos, joms (kaip rekomenduojamoms) buvo pritarta SAM posėdyje, dalyvaujant Jūsų draugijos, SAM, Higienos instituto atstovams. Kineziterapijos kortelė yra privaloma

Generalinis rėmėjas

Logo