Mieli kolegos, LR SAM Įsakymo NR. V-1034 ,,Dėl Kineziterapijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo” pakeitimas

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2022 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1034 „DĖL KINEZITERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b78bc870440511edbc04912defe897d1

LKTD valdyba

Generalinis rėmėjas

Logo