Mieli kolegos, prisijunkite prie inciatyvos, kuria siekiama pagerinti pagyvenusių žmonių priežiūrą.

Gerbiami kolegos,

būtume labai dėkingi, jei prisijungtumėte prie mūsų iniciatyvos, kuria siekiama pagerinti pagyvenusių žmonių priežiūrą.

Parengėme apklausą apie paskutinio kurso medicinos studijų programos studentų ir sveikatos priežiūros specialistų švietimo bei ugdymo poreikius pagyvenusių žmonių priežiūros srityje.

Norėtume paprašyti Jūsų išplatinti šią apklausą tarp jūsų darbuotojų, kolegų, draugijos narių, persiunčiant šią nuorodą:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYwEC2uwjoxwLu0bkSQU2-2B0z6RZb4VLiWVG_PkXXzQUYeg/viewform

Ši apklausa yra Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (angl. European Cooperation in Science and Technology, COST) programos dalis, skirta „Geriatrinės medicinos skatinimui šalyse, kuriose ji dar tik kuriama” (PROGRAMMING, CA21122), finansuojama Europos Sąjungos. Kiekvienas asmuo, susijęs su juridiniu asmeniu, gali prašyti prisijungti prie COST projekto PROGRAMMING. Daugiau informacijos galite rasti COST tinklalapyje. Europos geriatrinės medicinos draugija (EuGMS) yra PROGRAMMING dotacijos turėtoja, CA21122 ir jos veiksmus reglamentuoja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir jo nuostatai ((BDAR) (ES) 2016/679).

Ši apklausa skirta paskutinio kurso medicinos studijų programos studentams, sveikatos priežiūros specialistams (įskaitant gydytojus rezidentus), slaugytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, klinikiniams logopedams,  meno terapeutams, podologams, radiologams, dietologams, odontologams, dantų technikams, psichologams ir psichoterapeutams, vaistininkams, slaugytojų padėjėjams, politikams, visuomenės sveikatos specialistams, pedagogams, LR Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos ar kitų ministerijų, susijusių su pagyvenusių žmonių priežiūra, specialistams, mokslininkams, socialiniams darbuotojams bei kitiems sveikatos priežiūros specialistams, sveikatos priežiūros sektoriaus vadovams ir vadybininkams, susijusiems su pagyvenusių žmonių priežiūra ar švietimu.

Užpildyti šį klausimyną truks tik 10-15 minučių, o gautas grįžtamasis ryšys bus labai naudingas tobulinant studijas pagyvenusių žmonių priežiūros srityje. Apklausa bus vykdoma iki 2024 m. balandžio mėn. pabaigos.
Jei pageidaujate, kad Jūsų draugija ir/ar institucija būtų pripažinta už indėlį į apklausos sklaidą, tai gali būti padaryta vadovaujantis šia tvarka, pateikta nuorodoje https://cost-programming.eu/survey.

Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas ir anonimiškas. Daugiau informacijos apie šią apklausą galite pateikti p. Sabrina Silvani el. paštu secretary@eugms.org

Su geriausiais linkėjimais,

PROGRAMAVIMO COST veiksmo valdymo komitetas

Generalinis rėmėjas

Logo