Mieli, kolegos, LR SAM įsakymo pakeitimas

Dėl Kineziterapijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo, pakeičiami punktai (pvz., 4. Kineziterapijos paslaugos gali būti teikiamos ASPĮ asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytu (-ais) veiklos adresu (-ais),  sporto treniruotėse, varžybose ar kituose renginiuose<…>).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/225499f0d36911ed9978886e85107ab2

 ​

Generalinis rėmėjas

Logo