Mieli kolegos, skelbiame SAM informaciją

Didinant raidos sutrikimų turinčių vaikų ankstyvosios reabilitacijos prieinamumą bei efektyvumą, Sveikatos apsaugos ministerija peržiūrėjo esamą tvarką ir ją patobulino. Pokyčiai apima paciento kelią, gydymo metodikas, konsultacijų apimtis ir apmokėjimą, investicijas į specialistų kvalifikaciją, naują įrangą. Naujoji tvarka užtikrins geresnį vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir kokybę. Pokyčiai įsigalioja nuo balandžio 1 d., jie bus įgyvendinti etapais per penkerius metus, o  investicijos į juos siekia apie 20 mln. Eur.

Visas dokumentas: 2023-03-30_PS-vaikų-ankstyvoji-reabilitacija

Generalinis rėmėjas

Logo